close
چت روم
پـــــــــورتال ســـــــلطانی,نویسینده,باشگاه نویسنده گان,نویسندگان, پورتال سلطانی - آرشیو 1395

ژاپن موزیک

1395

عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

هه هه هه هه هه 12131395/12/27

خیلی وقته.......6701395/12/24

درد یعنی....13911395/12/12

هیچکس برای من تو نمیشود15701395/11/29

///////8501395/11/29

دلت که میگیرد ،17531395/10/30

دلگیرم10711395/10/30

سر درد21301395/10/25

کاش...19111395/10/22

احساس عشـــق19701395/10/22

دیگر تو را میان غزل گم نمیکنم 15531395/10/03

نشد22121395/09/27

//////////20911395/09/27

هی روزگار . . .12511395/09/27

از هما ن کودکی17901395/09/27

بی تفاوت باش . . .10101395/09/27

این روزها ، 15501395/09/27

ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ15901395/09/27

بعضیا15901395/09/24

شکسته ام17301395/09/24

سخته😊😊9901395/09/22

دوست داشنت..15101395/09/22

مرگ هم بیاید9911395/09/16

ههخخخ19911395/09/10

هنوووزم12701395/09/10

باتو....11321395/09/01

یارت بودم18711395/08/14

ادمها همینن18701395/08/13

حالم خوب است18701395/08/13

کجایی22321395/07/28

بـــی پـــــایـــــانــــ 24711395/07/16

درد من من تنهاییم نیست!24721395/07/12

خدایا انصافت کجاست . 16311395/07/12

کاش بوديم14301395/07/12

دلت برایم تنگ میشود ؟؟؟؟20301395/07/12

دل را اگر از حسين بگيرم چه كنم18501395/07/12

باز محرم رسيد،12501395/07/12

کم سرمایه ای نیست ،22511395/07/08

تقدیر من این بود25501395/07/08

مگر از اول بود ؟!20701395/07/08

آرزو نخواهم کرد17911395/07/06

دوستت دارم...11701395/07/06

دنیا//////10511395/07/02

نمیتونم17931395/07/02

روزڪَار 15911395/07/01

عاشق نشدی ...18511395/07/01

گاهی17911395/07/01

داغ بودم 18701395/07/01

باور کن 17501395/07/01

الله18111395/06/29

تمام احساسم 16961395/06/29

متاسفـم برات اے دل سـاده...18511395/06/29

دردهایمـــــ18701395/06/29

فقط برای تو 18101395/06/29

مي خوامت...!!17901395/06/29

ازپاییزیادبگیر....!!!!16501395/06/29

دلم برايت تنگ11501395/06/29

یادت 17941395/06/22

تو...16711395/06/22

دلم تنگ شده .11921395/06/18

دوست داشتن10101395/06/18

وقتے غمگینے…18301395/06/18

" عــشــق " یـعنـی :18101395/06/18

یــــہ روزے . . . . .17721395/06/10

بِعضے وقــــــــتـا10501395/06/10

دل كجا11901395/06/10

" تـــــو "18101395/06/10

چقـد سختـہ17301395/06/10

از هجر تو18301395/06/10

سخت است ..18101395/06/10

بیزارم12711395/06/03

دور نشو .17511395/06/03

زن، بام نيست،،،18911395/06/03

قول دادی18151395/05/29

........../12701395/05/29

تابستان رو بہ پایان است10701395/05/29

خروار غمت17921395/05/29

خــــــــــدایا18901395/05/29

اينو بہ ڪي بگم19901395/05/29

هنوز ماه منی،19711395/05/29

دلتـــــنگم17501395/05/29

عزیزبودن16101395/05/29

هیچـوقت با نبۅدنٺ کسیو امتحان نکن9701395/05/29

شادبودن هنره16901395/05/29

............17101395/05/29

بعضی وقتا17501395/05/29

جمعه درد نیست8501395/05/29

ابراهیم که نیستم9991395/05/22

هه...19311395/05/22

شاید بگذرم از تـ ـو11111395/05/22

خــدایا ؟16701395/05/22

هميشه گفتم :17501395/05/22

حتی اگر10511395/05/20

حتما حال تو خوب است18501395/05/20

سکـوت و18501395/05/20

دلتنگی یعنی17501395/05/19

سکـــوت18501395/05/19

....--10301395/05/18

خداونـــــــــدا17301395/05/18

عشـــــــــــــــق یعنـــــــــــــــے17101395/05/18

چمدان 18101395/05/18

بسلامتے ❥18301395/05/17

ﺍِجبار نمے ڪُنَم18501395/05/17

دوستت دارم17701395/05/17

یاد " تو"9501395/05/13

خـدایــا11111395/05/12

هیچـوقت19701395/05/12

ﮔــــﺮگــــ 17901395/05/12

گاهی خداراصدا بزن.12101395/05/12

دروغ بگو تا باورت ڪنند ....20311395/05/11

هه هه19901395/05/11

خشـــاب ِ لبانت20101395/05/11

نداشتمَش19301395/05/11

چارلی ..19701395/05/11

کـــــــــــــاش18711395/05/10

................17501395/05/10

💜خرابی با تو 💜می‌ارزد19501395/05/10

هیچوقت وارد18301395/05/10

غرق عشق تو شدم18701395/05/09

طالعده یالاندی16501395/05/09

مــــــــــرد17701395/05/09

هیچڪس8501395/05/09

عاشقت بودم18711395/05/09

ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ!17901395/05/09

وقتي داغونے17931395/05/06

دلتنگم… 17501395/05/06

تنــها نبــودن17701395/05/06

نفهمیده ام18501395/05/06

پــــس چــــرا16701395/05/06

همہ جا هستي19101395/05/06

پشیمان نشد!19101395/05/03

گریه کن 21501395/05/03

دلتنگ که می شوی20701395/05/03

تنهایے را دوست ندارم..18301395/05/03

گاهی اوقات قرارست که در پیله ی درد، 12301395/05/03

دوستت دارم ،18111395/05/02

طلب بوسہ ز من کن17901395/05/02

ﻫﺮ ﺟﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﺵ !!!…18511395/05/02

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ!!!10501395/05/02

گر بدانی19701395/04/31

خُدايا ... 17911395/04/31

نــه نمیدانـی!16901395/04/31

🖋گـــم18501395/04/31

خـــــــــــــــــــــــــــدایا..18301395/04/31

سخن عشق تو✨ 19301395/04/31

"شـــکــستم " . . . 19901395/04/31

زندگی کوتاه است22101395/04/31

ﺩﻟـــــــــــﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ،20101395/04/30

صدایت کـــــــــه میزنم . . .13701395/04/30

بــفـــهـــــم ...20701395/04/30

یــہ روزے مــیــاے18301395/04/30

دلے 17901395/04/30

در دنیای تنهایی خود؛ 19301395/04/30

دوست داشتن تو20501395/04/30

شده تقديرِ كسے باشے19151395/04/20

نوشتم بی" تـو" غمگینم ،19711395/04/20

حال ما13701395/04/20

توی ذهنم18501395/04/20

دَریایِ شُور اَنگیز ...17501395/04/20

دوباره می نویسمت18101395/04/20

خدایا دمت گرم!✔️18511395/04/19

درد یـعنـے✖️.....17711395/04/19

حڪایت ما آدمها19301395/04/19

نیستے18711395/04/19

مرا یڪ شب تحمڸ ڪڹ18301395/04/19

نه این که حرفی نباشد20701395/04/19

لحظـــهـــ هــایَم مـــال تــو 18101395/04/19

جســارت میخــواهـد18101395/04/19

وای به حــــالِ "دل" مـــــن18501395/04/19

مــن گــذشــت رو خــــوب بـــلد بـــودم ....18911395/04/19

ســــخـتـہ9501395/04/19

ڪاش هیچکس به ڪسی" نیاز" نداشت۰19101395/04/19

ﮔــرﯾﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮕــﯿﺮﺩ..17701395/04/19

وَقتی هَمه جا20311395/04/19

حرمت چشم ترم18701395/04/19

عجب روح نجیبي دارےاےدل17701395/04/19

سَـــــرد بود..!10701395/04/19

بالاتر از عشق11301395/04/19

اگر بدانی18501395/04/19

آدمــها چرا دل میشکنند؟25301395/04/19

کورم کن16301395/04/19

اصرار نــَـدارمــــــ17711395/04/18

بےتو 17901395/04/18

بودنِ بعضی از آدما، تازه از نبودنشون شروع میـــــــشه23701395/04/18

قبول...!!!17101395/04/18

گاهی باید تغییر کرد20101395/04/18

بِ سَلامَـتیِ19311395/04/18

«باختَم»19101395/04/18

ﺧﺪاﯾﺎ !17901395/04/18

درد یعنـــــــے18301395/04/18

سلامتی 19101395/04/18

دلم خوش نیست 16901395/04/18

رفتی؟؟؟18301395/04/18

همیـــــڹ و بـــــس17501395/04/18

بـه پـایان رسـید...16711395/04/18

بےتو اَصلاً نمےگذرد ! 17301395/04/18

خرابی با تو می ارزد18901395/04/18

تو فقیر بودی10901395/04/18

لبخند تو20901395/04/18

ای کاش13701395/04/17

با تو ام17101395/04/17

عطر تنت10501395/04/17

تهنا یعنی من17111395/04/17

بی تو..17701395/04/17

خسته ام17701395/04/17

جانم توی18911395/04/17

تنهام..15501395/04/17

مرگی به نام زندگی.19101395/04/17

نمی‌ دانم16301395/04/16

ادم ها..9901395/04/16

پرسید..10901395/04/16

حق نداری34501395/04/16

دلم هوای تو دارد18101395/04/16

بخند12301395/04/16

عیدفطرمبارک19911395/04/15

رفت که رفت18931395/04/15

حالم را نپرس12301395/04/15

مرد که باشی19101395/04/15

مرگی به نام زندگی19501395/04/15

چند روز پیش16301395/04/15

دلم شکست16901395/04/15

مثل کسی که میسوزد17501395/04/15

گفتہ بودے19551395/04/12

ﺷﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻭﺭ ﺩﻧﯿﺎ...19131395/04/12

کااش19911395/04/12

نمیخواستم12301395/04/12

دعای خیرمادر19901395/04/12

عاشق نباشی19711395/04/12

باید تلاش کرد ..19501395/04/12

/...21751395/04/11

در آستانه ی فصلی به نام دلتنگی20701395/04/11

تو فردامی21511395/04/11

...به سلامتی27501395/04/11

دلم گرفته..24501395/04/11

دنیاامی22701395/04/11

دوس داشتن20511395/04/07

بی اعتماد12501395/04/07

هه18501395/04/07

..18701395/04/07

دلم تنگ شده19521395/04/04

یادتو12911395/04/04

ادم های ساده20111395/04/04

عاشقان21501395/04/04

مبادا20101395/04/04

جمعه19901395/04/04

مراقب سخنت باش13301395/04/04

فقط تو15911395/03/31

منو این عقربه ها17101395/03/31

دوستان خجالتی20321395/03/29

لحظه هایی20701395/03/29

یک عاشق20511395/03/29

هووووووف16711395/03/29

روزهاست24111395/03/29

تنهااام22111395/03/26

خاطرره12711395/03/26

تو13901395/03/25

دوست خوب13901395/03/25

روزی...20901395/03/25

بزرگ شدیم17501395/03/25

....12101395/03/25

کی بر میگردی؟؟؟؟13101395/03/24

عشق هه21111395/03/24

نمیگذرم11311395/03/24

روزگار12301395/03/24

نیس12301395/03/23

زندگی مزخرف12901395/03/23

حسادن کرد18701395/03/23

رفتش12901395/03/23

حالم....15501395/03/23

باز دلم گرفت12501395/03/23

یهویی13301395/03/22

صاعقه12101395/03/22

ساعت زندانی...13701395/03/21

خط زده بودم11101395/03/21

بی معرفت11511395/03/21

بی تو10501395/03/21

سخته..12981395/03/11

به احترام ارزوهایم>>سکوت11311395/03/04

چقدر سخته13571395/02/30

خداا14931395/02/30

مادرم21121395/02/29

سلامتی..15321395/02/27

صدایت را دوس دارم13301395/02/27

مجبوری21521395/02/27

خیانت14711395/02/27

کاش.12901395/02/27

حکایت ما آدما11501395/02/27

تازگیا14301395/02/27

موهبتِ محبت22711395/02/25

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟22111395/02/25

تنهاترین12121395/02/24

دوست10911395/02/24

غسال 13711395/02/24

سلامتی12311395/02/24

سخته11311395/02/22

سلامتی14521395/02/22

عشق10501395/02/22

زشته..11301395/02/22

:))14931395/02/18

عشق نافرجام13121395/02/16

این عشق ماندنی ...24371395/02/14

دیوانه ی تو...12981395/02/13

مترسک16941395/02/13

کاش14341395/02/12

خدایا22311395/02/12

ظفر...25911395/02/12

گف14711395/02/12

بهترین معلم19701395/02/12

روز مرگم21311395/02/12

دلم کمی خدا می خواهد...23101395/02/12

نبرد رستم و تهمینه با ویروس16931395/02/11

یادش بخیـــر21111395/02/11

پیج مشکلات زناشویی...15911395/02/11

خاطراتت، مراقبم هستن...13901395/02/11

تقصیر دلـم بود23301395/02/11

تست شخصیت شناسی 12901395/02/10

امشب تولد دنیامـــــ❤ــــــــہ12991395/02/09

زندگی22731395/02/08

سنــ❤ـــــــ❤ـــــــ❤ـے ایستیرمــــ❤ـــــــ❤ـــــــ❤ـــ13701395/02/08

بزن باران21511395/02/08

باز باران بی ترانه 21701395/02/08

بازی خیال...22111395/02/08

مرگ13111395/02/07

میگن12501395/02/07

ببین15151395/02/06

رفت13531395/02/06

دلدلانــہ22101395/02/06

بعد مرگ21521395/02/05

سیب و فریب19301395/02/05

دلدلانــہ16331395/02/04

ماه من غصه چرا ؟ 23511395/02/04

وقتی ناراحتی با چی اروم میشی؟؟؟13511395/02/04

پند ازدواج22901395/02/04

1212901395/02/04

تست هوش15131395/02/03

او نیامد...22711395/02/03

حرف دل15701395/02/03

ﭘﺴﺮ : ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺁﺷﻨﺎﺷﯿﻢ؟14111395/02/03

سلامتی17511395/02/03

خنده بازار14111395/02/03

نمیگم..14911395/02/03

گـــــــرگــــ35761395/02/02

فقر چیست23531395/02/02

⭕️ﺯﻥ ﺑﺎﺱ14121395/02/02

معما22131395/02/02

مردم دنیا12701395/02/02

مصاحبه21501395/02/02

باور اینکه نباشی کار آسانی که نیست...22511395/02/02

هرگز نگرد نیست...22741395/02/01

خنده بازار21721395/02/01

پـــــدر30341395/02/01

FORGET20301395/01/31

عکس نوشته27551395/01/31

نقاشی داوینچی28131395/01/31

سرشماری در ایران13141395/01/31

سوتی بزرگ15341395/01/31

71016711395/01/31

تک باش19911395/01/30

صندلی بازی12711395/01/30

یه بار هم...24111395/01/30

دلم گرفته 13511395/01/30

خــــدا21901395/01/30

دنیای پسرونــہ22521395/01/30

دلدلانــہ14301395/01/29

کلاس روانشناسی15131395/01/29

غمش22541395/01/29

...30311395/01/29

در اوج زندگی کن ...مثل عقاب22111395/01/29

خنده بازار21121395/01/29

تا چشم كار ميكند جاي تو خاليست..!!14901395/01/28

تو نیستی که ببینی22721395/01/28

غیر از تو هرچه هست ... فراموش می کنم!!!21981395/01/28

بازی هوش14711395/01/28

بوی گل سرخ17301395/01/27

شنیدنی از شمس و مولانا19761395/01/27

باران12981395/01/27

دل کندن از تو217131395/01/27

اللهم عجل لولیک فرج12921395/01/27

خنده بازار21181395/01/26

خانه ای پر از دوست20971395/01/26

شب آرزوها22721395/01/26

گرگان پنهان...14301395/01/25

همه فانیند و فقط عشق میماند...22311395/01/25

عکس نوشته ها15721395/01/25

عکس نووشته17341395/01/23

اس20111395/01/22

عکس نوشته14901395/01/22

عشقانه12701395/01/21

اخلاق ماه تولد14501395/01/20

عاشقانه24501395/01/20

عاشقانه20301395/01/19

اس ام اس مفهومی15581395/01/17

اس ام20521395/01/16

اس 12501395/01/15

اس ام اس فاز سنگین13511395/01/15

فاز سنگین22101395/01/13

به سلامتی .21301395/01/12

شعر اسم14311395/01/11

به سلامتی13901395/01/11

به سلامتی20301395/01/08

اس ام اس فاز سنگین23961395/01/08

به سللامتی15721395/01/06

اس ام اس به سلامتی24111395/01/05

اگر روزی داستانم را نقل کردی 14521395/01/05

فامیل دور27741395/01/05

فاز سنگین مغرورانه17301395/01/05

حرف های ناگفته دختران11901395/01/04

فاز سنگین13121395/01/03

اس ام اس داغون22111395/01/01

عکس نوشته گرگ2046511395/01/01

اس ام اس فاز غم22701395/01/01[ ] [ ]