close
چت روم
پـــــــــورتال ســـــــلطانی,نویسینده,باشگاه نویسنده گان,نویسندگان, پورتال سلطانی - آرشیو 1395

ژاپن موزیک

1395

عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

هه هه هه هه هه 18531395/12/27

خیلی وقته.......12101395/12/24

درد یعنی....18711395/12/12

هیچکس برای من تو نمیشود20701395/11/29

///////12501395/11/29

دلت که میگیرد ،22331395/10/30

دلگیرم14511395/10/30

سر درد26901395/10/25

کاش...24511395/10/22

احساس عشـــق24701395/10/22

دیگر تو را میان غزل گم نمیکنم 19531395/10/03

نشد27321395/09/27

//////////25711395/09/27

هی روزگار . . .16111395/09/27

از هما ن کودکی22501395/09/27

بی تفاوت باش . . .13701395/09/27

این روزها ، 20501395/09/27

ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ21101395/09/27

بعضیا20701395/09/24

شکسته ام22101395/09/24

سخته😊😊13301395/09/22

دوست داشنت..19701395/09/22

مرگ هم بیاید13911395/09/16

ههخخخ24711395/09/10

هنوووزم16501395/09/10

باتو....14721395/09/01

یارت بودم23911395/08/14

ادمها همینن23301395/08/13

حالم خوب است24101395/08/13

کجایی26721395/07/28

بـــی پـــــایـــــانــــ 29711395/07/16

درد من من تنهاییم نیست!29721395/07/12

خدایا انصافت کجاست . 19511395/07/12

کاش بوديم17901395/07/12

دلت برایم تنگ میشود ؟؟؟؟24901395/07/12

دل را اگر از حسين بگيرم چه كنم22701395/07/12

باز محرم رسيد،16301395/07/12

کم سرمایه ای نیست ،27311395/07/08

تقدیر من این بود30301395/07/08

مگر از اول بود ؟!24901395/07/08

آرزو نخواهم کرد21511395/07/06

دوستت دارم...15701395/07/06

دنیا//////13111395/07/02

نمیتونم21331395/07/02

روزڪَار 20311395/07/01

عاشق نشدی ...22711395/07/01

گاهی22511395/07/01

داغ بودم 22701395/07/01

باور کن 21701395/07/01

الله21511395/06/29

تمام احساسم 20561395/06/29

متاسفـم برات اے دل سـاده...22711395/06/29

دردهایمـــــ23101395/06/29

فقط برای تو 22501395/06/29

مي خوامت...!!21501395/06/29

ازپاییزیادبگیر....!!!!20101395/06/29

دلم برايت تنگ16101395/06/29

یادت 21741395/06/22

تو...20711395/06/22

دلم تنگ شده .16521395/06/18

دوست داشتن12901395/06/18

وقتے غمگینے…22901395/06/18

" عــشــق " یـعنـی :22101395/06/18

یــــہ روزے . . . . .21121395/06/10

بِعضے وقــــــــتـا13301395/06/10

دل كجا15101395/06/10

" تـــــو "22301395/06/10

چقـد سختـہ20901395/06/10

از هجر تو22701395/06/10

سخت است ..21701395/06/10

بیزارم15711395/06/03

دور نشو .21311395/06/03

زن، بام نيست،،،22711395/06/03

قول دادی21951395/05/29

........../17901395/05/29

تابستان رو بہ پایان است13101395/05/29

خروار غمت22521395/05/29

خــــــــــدایا22901395/05/29

اينو بہ ڪي بگم23301395/05/29

هنوز ماه منی،24111395/05/29

دلتـــــنگم21301395/05/29

عزیزبودن19701395/05/29

هیچـوقت با نبۅدنٺ کسیو امتحان نکن14101395/05/29

شادبودن هنره21301395/05/29

............20901395/05/29

بعضی وقتا21701395/05/29

جمعه درد نیست11301395/05/29

ابراهیم که نیستم12791395/05/22

هه...23511395/05/22

شاید بگذرم از تـ ـو13511395/05/22

خــدایا ؟20501395/05/22

هميشه گفتم :21701395/05/22

حتی اگر13111395/05/20

حتما حال تو خوب است21901395/05/20

سکـوت و22501395/05/20

دلتنگی یعنی21101395/05/19

سکـــوت21901395/05/19

....--13101395/05/18

خداونـــــــــدا21301395/05/18

عشـــــــــــــــق یعنـــــــــــــــے21301395/05/18

چمدان 22301395/05/18

بسلامتے ❥22701395/05/17

ﺍِجبار نمے ڪُنَم22301395/05/17

دوستت دارم21301395/05/17

یاد " تو"12101395/05/13

خـدایــا13911395/05/12

هیچـوقت23901395/05/12

ﮔــــﺮگــــ 21501395/05/12

گاهی خداراصدا بزن.16301395/05/12

دروغ بگو تا باورت ڪنند ....23911395/05/11

هه هه24301395/05/11

خشـــاب ِ لبانت23501395/05/11

نداشتمَش23501395/05/11

چارلی ..23901395/05/11

کـــــــــــــاش22311395/05/10

................21101395/05/10

💜خرابی با تو 💜می‌ارزد23101395/05/10

هیچوقت وارد22301395/05/10

غرق عشق تو شدم23101395/05/09

طالعده یالاندی20901395/05/09

مــــــــــرد21501395/05/09

هیچڪس11501395/05/09

عاشقت بودم22511395/05/09

ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ!22101395/05/09

وقتي داغونے22131395/05/06

دلتنگم… 21901395/05/06

تنــها نبــودن21301395/05/06

نفهمیده ام22101395/05/06

پــــس چــــرا20701395/05/06

همہ جا هستي22701395/05/06

پشیمان نشد!23101395/05/03

گریه کن 25501395/05/03

دلتنگ که می شوی24501395/05/03

تنهایے را دوست ندارم..21901395/05/03

گاهی اوقات قرارست که در پیله ی درد، 16301395/05/03

دوستت دارم ،21711395/05/02

طلب بوسہ ز من کن21701395/05/02

ﻫﺮ ﺟﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﺵ !!!…21711395/05/02

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ!!!12901395/05/02

گر بدانی24301395/04/31

خُدايا ... 21311395/04/31

نــه نمیدانـی!20501395/04/31

🖋گـــم22301395/04/31

خـــــــــــــــــــــــــــدایا..21901395/04/31

سخن عشق تو✨ 22701395/04/31

"شـــکــستم " . . . 23901395/04/31

زندگی کوتاه است25901395/04/31

ﺩﻟـــــــــــﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ،24701395/04/30

صدایت کـــــــــه میزنم . . .18101395/04/30

بــفـــهـــــم ...24501395/04/30

یــہ روزے مــیــاے22101395/04/30

دلے 21501395/04/30

در دنیای تنهایی خود؛ 23701395/04/30

دوست داشتن تو23901395/04/30

شده تقديرِ كسے باشے22351395/04/20

نوشتم بی" تـو" غمگینم ،23311395/04/20

حال ما16701395/04/20

توی ذهنم22101395/04/20

دَریایِ شُور اَنگیز ...21101395/04/20

دوباره می نویسمت22101395/04/20

خدایا دمت گرم!✔️23111395/04/19

درد یـعنـے✖️.....21511395/04/19

حڪایت ما آدمها23301395/04/19

نیستے23111395/04/19

مرا یڪ شب تحمڸ ڪڹ22101395/04/19

نه این که حرفی نباشد24901395/04/19

لحظـــهـــ هــایَم مـــال تــو 21901395/04/19

جســارت میخــواهـد22501395/04/19

وای به حــــالِ "دل" مـــــن22501395/04/19

مــن گــذشــت رو خــــوب بـــلد بـــودم ....23111395/04/19

ســــخـتـہ12301395/04/19

ڪاش هیچکس به ڪسی" نیاز" نداشت۰23101395/04/19

ﮔــرﯾﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮕــﯿﺮﺩ..21701395/04/19

وَقتی هَمه جا23711395/04/19

حرمت چشم ترم23101395/04/19

عجب روح نجیبي دارےاےدل21701395/04/19

سَـــــرد بود..!14301395/04/19

بالاتر از عشق13901395/04/19

اگر بدانی22301395/04/19

آدمــها چرا دل میشکنند؟29901395/04/19

کورم کن19701395/04/19

اصرار نــَـدارمــــــ21511395/04/18

بےتو 21501395/04/18

بودنِ بعضی از آدما، تازه از نبودنشون شروع میـــــــشه27701395/04/18

قبول...!!!21101395/04/18

گاهی باید تغییر کرد24101395/04/18

بِ سَلامَـتیِ24311395/04/18

«باختَم»23701395/04/18

ﺧﺪاﯾﺎ !21901395/04/18

درد یعنـــــــے21901395/04/18

سلامتی 22901395/04/18

دلم خوش نیست 20301395/04/18

رفتی؟؟؟21701395/04/18

همیـــــڹ و بـــــس21301395/04/18

بـه پـایان رسـید...20311395/04/18

بےتو اَصلاً نمےگذرد ! 20901395/04/18

خرابی با تو می ارزد23301395/04/18

تو فقیر بودی13701395/04/18

لبخند تو24101395/04/18

ای کاش16301395/04/17

با تو ام21301395/04/17

عطر تنت13301395/04/17

تهنا یعنی من20911395/04/17

بی تو..21301395/04/17

خسته ام21501395/04/17

جانم توی23111395/04/17

تنهام..19701395/04/17

مرگی به نام زندگی.23101395/04/17

نمی‌ دانم20501395/04/16

ادم ها..12701395/04/16

پرسید..13701395/04/16

حق نداری38501395/04/16

دلم هوای تو دارد21901395/04/16

بخند16501395/04/16

عیدفطرمبارک24311395/04/15

رفت که رفت23331395/04/15

حالم را نپرس16101395/04/15

مرد که باشی22701395/04/15

مرگی به نام زندگی23501395/04/15

چند روز پیش20101395/04/15

دلم شکست20501395/04/15

مثل کسی که میسوزد21101395/04/15

گفتہ بودے23151395/04/12

ﺷﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻭﺭ ﺩﻧﯿﺎ...22731395/04/12

کااش23311395/04/12

نمیخواستم14901395/04/12

دعای خیرمادر23901395/04/12

عاشق نباشی22911395/04/12

باید تلاش کرد ..22901395/04/12

/...26351395/04/11

در آستانه ی فصلی به نام دلتنگی23901395/04/11

تو فردامی26111395/04/11

...به سلامتی33101395/04/11

دلم گرفته..28901395/04/11

دنیاامی27101395/04/11

دوس داشتن23711395/04/07

بی اعتماد15101395/04/07

هه22101395/04/07

..22701395/04/07

دلم تنگ شده23121395/04/04

یادتو15911395/04/04

ادم های ساده24111395/04/04

عاشقان25301395/04/04

مبادا23701395/04/04

جمعه24301395/04/04

مراقب سخنت باش15901395/04/04

فقط تو18911395/03/31

منو این عقربه ها20101395/03/31

دوستان خجالتی23921395/03/29

لحظه هایی24501395/03/29

یک عاشق23911395/03/29

هووووووف20911395/03/29

روزهاست28511395/03/29

تنهااام26511395/03/26

خاطرره15311395/03/26

تو16501395/03/25

دوست خوب17501395/03/25

روزی...24901395/03/25

بزرگ شدیم21101395/03/25

....14901395/03/25

کی بر میگردی؟؟؟؟15701395/03/24

عشق هه24511395/03/24

نمیگذرم13711395/03/24

روزگار15101395/03/24

نیس14701395/03/23

زندگی مزخرف15501395/03/23

حسادن کرد22301395/03/23

رفتش15701395/03/23

حالم....18101395/03/23

باز دلم گرفت15101395/03/23

یهویی15501395/03/22

صاعقه14301395/03/22

ساعت زندانی...16301395/03/21

خط زده بودم13701395/03/21

بی معرفت14111395/03/21

بی تو12901395/03/21

سخته..15381395/03/11

به احترام ارزوهایم>>سکوت15111395/03/04

چقدر سخته15771395/02/30

خداا17131395/02/30

مادرم24721395/02/29

سلامتی..17721395/02/27

صدایت را دوس دارم15701395/02/27

مجبوری24921395/02/27

خیانت16911395/02/27

کاش.15301395/02/27

حکایت ما آدما13701395/02/27

تازگیا16701395/02/27

موهبتِ محبت26711395/02/25

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟25911395/02/25

تنهاترین14321395/02/24

دوست13111395/02/24

غسال 15911395/02/24

سلامتی14511395/02/24

سخته13711395/02/22

سلامتی17121395/02/22

عشق12701395/02/22

زشته..13501395/02/22

:))17331395/02/18

عشق نافرجام15521395/02/16

این عشق ماندنی ...28171395/02/14

دیوانه ی تو...15781395/02/13

مترسک19141395/02/13

کاش16941395/02/12

خدایا26511395/02/12

ظفر...29711395/02/12

گف19111395/02/12

بهترین معلم24101395/02/12

روز مرگم24911395/02/12

دلم کمی خدا می خواهد...27101395/02/12

نبرد رستم و تهمینه با ویروس20731395/02/11

یادش بخیـــر25111395/02/11

پیج مشکلات زناشویی...18911395/02/11

خاطراتت، مراقبم هستن...16301395/02/11

تقصیر دلـم بود26901395/02/11

تست شخصیت شناسی 15501395/02/10

امشب تولد دنیامـــــ❤ــــــــہ15591395/02/09

زندگی26331395/02/08

سنــ❤ـــــــ❤ـــــــ❤ـے ایستیرمــــ❤ـــــــ❤ـــــــ❤ـــ16101395/02/08

بزن باران24711395/02/08

باز باران بی ترانه 25101395/02/08

بازی خیال...25511395/02/08

مرگ15711395/02/07

میگن15101395/02/07

ببین19151395/02/06

رفت15731395/02/06

دلدلانــہ25701395/02/06

بعد مرگ25121395/02/05

سیب و فریب23501395/02/05

دلدلانــہ19131395/02/04

ماه من غصه چرا ؟ 26911395/02/04

وقتی ناراحتی با چی اروم میشی؟؟؟15911395/02/04

پند ازدواج26101395/02/04

1216101395/02/04

تست هوش19331395/02/03

او نیامد...26711395/02/03

حرف دل17901395/02/03

ﭘﺴﺮ : ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺁﺷﻨﺎﺷﯿﻢ؟16711395/02/03

سلامتی20111395/02/03

خنده بازار16911395/02/03

نمیگم..17711395/02/03

گـــــــرگــــ38161395/02/02

فقر چیست27331395/02/02

⭕️ﺯﻥ ﺑﺎﺱ16721395/02/02

معما25531395/02/02

مردم دنیا15701395/02/02

مصاحبه24701395/02/02

باور اینکه نباشی کار آسانی که نیست...26511395/02/02

هرگز نگرد نیست...26541395/02/01

خنده بازار25321395/02/01

پـــــدر34541395/02/01

FORGET23701395/01/31

عکس نوشته30751395/01/31

نقاشی داوینچی31931395/01/31

سرشماری در ایران15941395/01/31

سوتی بزرگ17541395/01/31

71020111395/01/31

تک باش23511395/01/30

صندلی بازی15311395/01/30

یه بار هم...27511395/01/30

دلم گرفته 15711395/01/30

خــــدا25501395/01/30

دنیای پسرونــہ26121395/01/30

دلدلانــہ16501395/01/29

کلاس روانشناسی17531395/01/29

غمش26541395/01/29

...34111395/01/29

در اوج زندگی کن ...مثل عقاب24911395/01/29

خنده بازار24921395/01/29

تا چشم كار ميكند جاي تو خاليست..!!19101395/01/28

تو نیستی که ببینی26521395/01/28

غیر از تو هرچه هست ... فراموش می کنم!!!25781395/01/28

بازی هوش17311395/01/28

بوی گل سرخ19701395/01/27

شنیدنی از شمس و مولانا22761395/01/27

باران15181395/01/27

دل کندن از تو249131395/01/27

اللهم عجل لولیک فرج15121395/01/27

خنده بازار24781395/01/26

خانه ای پر از دوست24371395/01/26

شب آرزوها26721395/01/26

گرگان پنهان...16501395/01/25

همه فانیند و فقط عشق میماند...25111395/01/25

عکس نوشته ها18721395/01/25

عکس نووشته19741395/01/23

اس23711395/01/22

عکس نوشته17501395/01/22

عشقانه15301395/01/21

اخلاق ماه تولد16901395/01/20

عاشقانه27901395/01/20

عاشقانه24101395/01/19

اس ام اس مفهومی17981395/01/17

اس ام24121395/01/16

اس 15301395/01/15

اس ام اس فاز سنگین15911395/01/15

فاز سنگین25701395/01/13

به سلامتی .25301395/01/12

شعر اسم17111395/01/11

به سلامتی16501395/01/11

به سلامتی24301395/01/08

اس ام اس فاز سنگین27961395/01/08

به سللامتی18321395/01/06

اس ام اس به سلامتی27711395/01/05

اگر روزی داستانم را نقل کردی 16921395/01/05

فامیل دور32341395/01/05

فاز سنگین مغرورانه19901395/01/05

حرف های ناگفته دختران14301395/01/04

فاز سنگین15721395/01/03

اس ام اس داغون25511395/01/01

عکس نوشته گرگ2090711395/01/01

اس ام اس فاز غم26301395/01/01[ ] [ ]