ژاپن موزیک

گاهی مثل بارانیول ایتیرمیش درنالارتك هاردا قالدین گلمدینترسناک

کسی که خیالتو پر کنه دنیاتو نه  

ترسناک ترین ادم زندگیت میشهگاهی خیال میکنم

گاهی خیال میکنم از من بریده ای 

بهترز من ای دلت بر گزیده ای،؟

از خود سوال میکنم ایا چه کرده ام

در فکر فرو میروم از من چه دیده ای،

فرصت نمی دهی که کمی دردو دل کنم

گویا از این ممونه مکرر شنیده ای

از من عبور میکنی و دم نمیزنی

تنها دلم خوش است که شاید ندیده ای

یک روز میرسد که در آغوش گیرمت

هرگز بعید نیست خدا را چه دیده ایچرا،؟!!!

میگفتی

به اندازه جانم

دوستت دارم

باور میکردم یا نه

من به جهنم ......

بگو چرا از جانت 

سیر شده بودی،؟،؟،

نگرانم.!!!!احساس سرد و سر سر ات را نخواستم

احساس سرد و  سر سری ات را نخواستم

در  خاطرم شناوری ات را نخاسستم

با سایه عزیز خودم حرف میزنم

 من یوسفم برادری ات را نخاستم

پس هی نیا که در شب من  درد و دل کنی

لازم نکرده دلبری ات را نخواستم

 انقدر دوری تو داده عذابم که نگو

انقدر بی تو مست و خرابم که نگو 

انقدر دوری تو

 داده عدذایم که نگو

مثل یک پیچک 

غمگین شده از رفتن تو

تا بیای همه جا در تب و تابم که نگو نیش مرا نیست , ولی یال چرا

یک عمر خزیدیمو بهم نیش زدیم

نعره زدم نعره زدم بس است دگر

خواهم که من شیر شوم در این سرا

نیش مرا نیست  , ولی یال چرا

 

پورتال سلطانی نیشخندنشسته ام وسط عاشقانه ای بی رحم

نشسته ام وسط عاشقانه ای بی رحم

و خیره ام به شروع ترانه ای بی رحم

هنوز متهمم که تورا نفهمیدم

و پایند تو هستم به خانه ای بی رحم

همیشه اشک چیکده میان قلبم تا 

نلرزد اینه بغض چانه ای بی رحم

 هنوز هم که هنوز است عاشقت هستم

جواب عشق من اما بها نه ای بی رحم

تمام بی کسیم بی اراده می گیرد

بر استخوان پر از درد شا نه ای بی رحم

ببین که سوختم از لحظه های تبدارت

و مانده ام ته جیب زمانه ای بی رحم

 حال من خوب است اما با تو بهتر میشوم

حال من خوب  است اما با تو بهتر  میشوم

اخ ........تا میبینمت یک جور دیگر میشوم

با تو حس شعر در من بیشتر گل میکند

یاسم و باران که میبارد  معطر میشوم

در لباس ابی از من بیشتر دل میبری

اسمان وقتی که میپووشی کبوتر میشوم

انقدر ها مرد هستم تا بمانم پای تو

میتوانم مایه گهگاه دلگرمی شوم

میل میل توست اما بی تو باور کن که من

در هجوم باد های سرد پر پر میشومدلتنگ ...

دلتنگم نه دل تنگ تو ....

دلتنگ اینکه یه روز هوامو داشتی...

دلتنگ اینکه هر لحظه به یادم بودی ....

دلتنگ هر لحطه شنیدن صدات .... 

دلتنگ  تا صبح بیدار موندنت.فقط به خاطر اینکه دل من گرفته....

دلتنگ اینکه اسممو سوالی صدا کنی....

دیدی من که دلتنگ تو نیستم ...حالا بگو

روزی قرار شد برسیم اخرش به هم 

حالا بگو پس از نرسیدن قرار چیست ،؟،؟با تو ام عشقم قسم خوردهی پنهانی من

با تو ام عشق قسم خورده ی پنهانی من 

با تو ام  بی خبر از حال پریشنانی من 

با توام لعنتی خالی از احساس بفهم 

بی قرارت شده ام شاعره خاص بفهم