ژاپن موزیک

هیچکس برای من تو نمیشود

نتیجه تصویری برای عاشقانه غمگین


[ جمعه 29 بهمن 1395 ] [ 20:24 ] [ ابوالفضل ]

سر درد

نتیجه تصویری برای فاز تلخ


[ شنبه 25 دي 1395 ] [ 18:7 ] [ ابوالفضل ]

هنوووزم

نتیجه تصویری برای فاز سنگین


[ چهارشنبه 10 آذر 1395 ] [ 19:6 ] [ ابوالفضل ]

تقدیر من این بود

[ پنجشنبه 08 مهر 1395 ] [ 17:49 ] [ ابوالفضل ]

........../

🍃🍃🍃🍃🍃💖

با همہ ے فقرم

هرگز محبت را

گدایی نمیکنم

و با  همہ ے ثروتم

هرگز عشق را

خریداری نمیکنم

مےدانم آنچہ بدست مےآید

عشق و محبت نخواهد بود[ جمعه 29 مرداد 1395 ] [ 15:3 ] [ ابوالفضل ]

/...[ جمعه 11 تير 1395 ] [ 17:9 ] [ ابوالفضل ]

تو فردامی[ جمعه 11 تير 1395 ] [ 17:0 ] [ ابوالفضل ]

...به سلامتی[ جمعه 11 تير 1395 ] [ 16:58 ] [ ابوالفضل ]

دلم گرفته..[ جمعه 11 تير 1395 ] [ 16:49 ] [ ابوالفضل ]

دنیاامی[ جمعه 11 تير 1395 ] [ 16:49 ] [ ابوالفضل ]

فقط تو[ دوشنبه 31 خرداد 1395 ] [ 22:55 ] [ ابوالفضل ]

منو این عقربه ها[ دوشنبه 31 خرداد 1395 ] [ 22:51 ] [ ابوالفضل ]

دوستان خجالتی[ شنبه 29 خرداد 1395 ] [ 23:27 ] [ ابوالفضل ]

لحظه هایی[ شنبه 29 خرداد 1395 ] [ 23:20 ] [ ابوالفضل ]

یک عاشق[ شنبه 29 خرداد 1395 ] [ 23:17 ] [ ابوالفضل ]

هووووووف[ شنبه 29 خرداد 1395 ] [ 23:16 ] [ ابوالفضل ]

روزهاست[ شنبه 29 خرداد 1395 ] [ 23:14 ] [ ابوالفضل ]

تنهااام[ چهارشنبه 26 خرداد 1395 ] [ 19:43 ] [ ابوالفضل ]

خاطرره[ چهارشنبه 26 خرداد 1395 ] [ 19:35 ] [ ابوالفضل ]

تو

عکس نوشته غمگین با جملات معنی دار و جالب[ سه شنبه 25 خرداد 1395 ] [ 22:54 ] [ ابوالفضل ]

دوست خوب

عکس نوشته رفاقت فاز سنگین تلگرام[ سه شنبه 25 خرداد 1395 ] [ 22:52 ] [ ابوالفضل ]

روزی...[ سه شنبه 25 خرداد 1395 ] [ 22:41 ] [ ابوالفضل ]

بزرگ شدیم[ سه شنبه 25 خرداد 1395 ] [ 22:34 ] [ ابوالفضل ]

....[ سه شنبه 25 خرداد 1395 ] [ 22:29 ] [ ابوالفضل ]

کی بر میگردی؟؟؟؟


 
کی میخوای برگردی؟


[ دوشنبه 24 خرداد 1395 ] [ 23:36 ] [ ابوالفضل ]

عشق هه[ دوشنبه 24 خرداد 1395 ] [ 23:34 ] [ ابوالفضل ]

نمیگذرم[ دوشنبه 24 خرداد 1395 ] [ 23:29 ] [ ابوالفضل ]

روزگار[ دوشنبه 24 خرداد 1395 ] [ 23:28 ] [ ابوالفضل ]

نیس[ یکشنبه 23 خرداد 1395 ] [ 20:52 ] [ ابوالفضل ]

زندگی مزخرف[ یکشنبه 23 خرداد 1395 ] [ 20:49 ] [ ابوالفضل ]