ژاپن موزیک

نشد

تصویر مرتبط


[ شنبه 27 آذر 1395 ] [ 21:35 ] [ ابوالفضل ]

//////////

نتیجه تصویری برای فاز سنگین


[ شنبه 27 آذر 1395 ] [ 21:29 ] [ ابوالفضل ]

هی روزگار . . .

دوست هم دوستای قدیم دیگر نه باز با باز است . . .
نه کبوتر با کبوتر !
این روزها زاغ هم برای مرغ عشق . . .
لاف عاشقی می زند !
هی روزگار . . .[ شنبه 27 آذر 1395 ] [ 21:21 ] [ ابوالفضل ]

از هما ن کودکی

نتیجه تصویری برای فاز غم


[ شنبه 27 آذر 1395 ] [ 21:21 ] [ ابوالفضل ]

بی تفاوت باش . . .

بی تفاوت باش . . .
به جهنم . . .
مگر دریا مُرد از بی‌ بارانی ؟![ شنبه 27 آذر 1395 ] [ 21:19 ] [ ابوالفضل ]

این روزها ،

این روزها ،

حالم همچون دایره ای می ماند ،

که هیچ گوشه ای ،

برایش دنج نیست . .[ شنبه 27 آذر 1395 ] [ 21:18 ] [ ابوالفضل ]

ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ها ﻫﻤﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻃﻌﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﭼﺸﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ !
ﻫﻤﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ !
ﻫﻤﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ !
پس ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ این ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻨد ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ؟[ شنبه 27 آذر 1395 ] [ 21:16 ] [ ابوالفضل ]

بعضیا

بعضیا هستن ادعاشون مثل دولار

همش بالا پایین میشه

 ولی شعورشون

مثل ریال همیشه پایینه[ چهارشنبه 24 آذر 1395 ] [ 15:50 ] [ ابوالفضل ]

شکسته ام

شکسته ام 

ولی اشک نمیریزم

پنهان شده ام پشت لبخندی که

یک دنیا درد دارد [ چهارشنبه 24 آذر 1395 ] [ 15:48 ] [ ابوالفضل ]

سخته😊😊

خیلی مسخرس

دلتنگی برای کسی که

حتی به خودش اجازه نمیده

حالتو بپرسه 😊😊😊[ دوشنبه 22 آذر 1395 ] [ 21:58 ] [ ابوالفضل ]

دوست داشنت..

دوست داشتنت 

شبیه هدای این روز ها شده است

شبیه پاییز

که در اوج زیبایی

ناگهان سرد میشود [ دوشنبه 22 آذر 1395 ] [ 21:57 ] [ ابوالفضل ]

مرگ هم بیاید

مرگ هم بیاید

ترسی ندارم 

دوبار که نمیمیرن

من یک باربعدواز رفتن ات مرده ام[ سه شنبه 16 آذر 1395 ] [ 19:30 ] [ ابوالفضل ]