ژاپن موزیک

عاشقانه

به یاد داشته باش

 

هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن کسی است

 

است که ‫‏عاشقانه‬ تورا می نگرد

=================

 

دنیا خیال تو نیست

 

اما بیرون از خیال تو هم دیگر دنیا برای من نیست

 

=============

 

باران‬ كه هيچ …

 

با ‫‏تو‬ مرگ‬ هم ‫‏عاشقانه‬ است…

 

==============

 

 

اگر می دانستم انسان ها را به خاک می سپارند

 

خاک می شدم تا تو را به من بسپارند

 

==============•

 

دستش که در دستت باشد

 

خود به خود کلمه ای بـه نام “سرما ” از لغت نامه ی مغزت

 

پاک می شود

 

==============

 

 

به کــــــــه گویم که تو منزلگه چشمان منی

 

به کـــــــه گویم که تو نوازشگر دستان منی

 

بـــــــــــه چه سازی بسرایم دل تنهای تو را

 

به کـــــــه گویم که تو آهنگ دل و جان منی

 

=============

 

 

یه وقتایی یه غریبه میتونه بهترین دوستت بشه

 

همونطور که بهترین دوستت هم میتونه

 

یه روزی برات یه غریبه بشه

 

===========

 

 

چشـــــــم هایت آشــــــوب به پا کرد !

 

و مــــــــن لحظه ای از دلم غافل شدم

 

فقــــط لحظــــه ای …!

 

وقتی دوباره یافتمش که در جبهه ی تو بود!

 

خط مقدم …

 

پای تو ایستاده بود …

 

تمام قد !

 

===============

 

 

من ‫‏عاشقانه‬ نمی نویسم

 

چرا که مخاطب خاص نیست

 

چون کسی در این زمانه ارزش خاص بودن را ندارد

 

===============

 

 

دنیا خیال تو نیست

 

اما بیرون از خیال تو هم دیگر دنیا برای من نیست

 

=============

 

 

 

==============

 

 

آسمان هم که باشی

 

بغلت خواهم کرد

 

فکر گستردگی واژه نباش

 

همه در گوشه ی تنهایی من جا دارند

 

================

 

 

باور کن!

 

کار من نیست

 

کار دِل است

 

دِلم جایی میان نَفَس هایَت گیر کرده است

 

یا دلم را پس بده یا نفس هایت مال من

 

==============

 

 

تكرار همه چيزاي دنيا خسته كننده است…

 

اما تو مثل نفس هستى كه تكرارت

 

تضمين زندگى من است

 

============

 

 

به یاد داشته باش

 

هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن کسی است

 

است که ‫‏عاشقانه‬ تورا می نگرد

=================

 

 

عاشقانه‬ دوستت ندارم

 

چون ‫‏كار‬ عاشقان است

 

من ‫‏مردانه‬ دوستت دارم

 

چون ‫‏ضرورت‬ عاشقان است

 

================

 

 [ پنجشنبه 19 فروردين 1395 ] [ 21:43 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط