ژاپن موزیک

عشقانه

وقتی تند تند غر میزنم و تو سکوت می کنی .
بعد سرمو میارم بالاو تو فقط نگام می کنی و
می گی : ای جونم قیافشو ؛ بعد هر دو میخندیم . . .
همون لحظه ست که تو دلم می گم
خدایا: هیچوقت ازم نگیرش . . .

 

.

 

================
.

 

در خاطری که تو هستی دیگران محکومند به فراموشی . . .
این را به همه بگو . . .

 

.

================
.

 

در کوچه های دلم ” مشکوک ” قدم نزن !
اینجا جز ” خودت ” هیچکس نیست . . . !

 

.

 

===============
.

 

تعداد دقیق مژه هایت رامیدانم،تعجب نکن !
مگرزندانی کاری جزشمردن میله های زندانش دارد ؟!

 

.

 

==================
.

 

وقتی تند تند غر میزنم و تو سکوت می کنی .
بعد سرمو میارم بالاو تو فقط نگام می کنی و
می گی : ای جونم قیافشو ؛ بعد هر دو میخندیم . . .
همون لحظه ست که تو دلم می گم
خدایا: هیچوقت ازم نگیرش . . .

 

.

 

================
.

 

دخیـــل می بـــندم !
نــه ایـــنــکـــه گـــره بگـــشـــایی !
مـــــی بـــنـــدم کـــه رهـــایــــم نـــکـــــنی . . . !

 

.

 

=============
.

 

باشد.. چشم دلبرکم . . .
بیقرارت نمیشوم . . .
دلتنگ نمیشوم . . .
اشک نمی ریزم . . .
اما از من نخواه . . .
نخواه دوستت نداشته باشم دلبرکم . . . نخواه

 

.

 

================
.

 

بگذار طلوع کند آفتاب از هر طرف که دلش میخواهد
من روزم را با خاطره ی ” تــــــــو ” آغازمی کنم . . .

.

==================

.

به سرم اگر شلیک کنند

 

جای خون …

 

فکر تو میپاشد به دیوار !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ شنبه 21 فروردين 1395 ] [ 21:41 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط