ژاپن موزیک

اس


 

سرت را بذار روی شانه ای

اما نه هر شانه ای

شانه ای که اگر خوابت برد

سرت رو روی زمین نگذارد

 

 

 

.........................

 

 

 

بدتر ازدروغ  اینه که 

دروغ بگی 

اما  تلاش کنی که بگی راست میگی

این دیگه آخر دروغه


 

.....................

 

سلامتی کسی که گفتم شبت به خیر
.
.
.
.
گفت شبم بی تو به خیر نمیشه ....

فقط صبح میشه همین!


 

..................................

 

چه قدر تلخ شده ای این روز ها

قند هایت را دردل جه کسی اب میکنی؟؟؟؟؟

 

...................................

 

چه کسی میگوید منو او تفاهم نداشتیم ؟

 

 ما هردو عاشق بودیم :

 

 

من عاشق او و او هم عاشق او!!


 

..............................................

 

 

 

هی پسری که کار امروزت

 

 

بازی با دل دختراست

 

 ودیدن اشکاشون

 

 حس شاخ بودن بهت میده

 

 فردا پدرخواهی شد

 

 اشک های دخترت کمرت را میشکند

 

 ..............................................

 

دلم میخواهد کسی باشد

 

 

انقدر برایش کسی باشم

 

 که دنبال کسی نباشد

 

 ....................

 

یعنی میشود؟؟؟

 

 

روزی برسد که بیایی


بخواهم گله کنم

 

 

بگویی هیسسسسسسسسسس

 

 

دیگر تمام شد

 

 

و آرام در گوشم بگویی


............................

 

بــه ســلامــتــی اونــی کــه ؛

 

 

آرزو بـــــود

 

 

نفس بــــود

 

آرامــــش بــود

 

 

رویــــا بــــود

 

ولـــی “خـــاطــره” شــد  !!

 

 

.................................

تـــو

  رگ شــوخــی ات بــا دیــگـران گُــل مــیـکـنــد

 

و مــــن رگ غيرتم بــاد


عــجـــب

نــمـیـدانــســتـــم رگــهـــا هـــم

"قــدرت انــتــخــاب" دارنــد

 

 

...............................

 

وقـتــی کـسـی گـفــت :

"
نـمـیـتـونـم بــی تـــ♥ـــو زنــدگـی کـنــم"

یــعــنـــی . . .

بــه  نبودنت فــکـــر کـــرده

 

.............................[ یکشنبه 22 فروردين 1395 ] [ 21:38 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط