ژاپن موزیک

بوی گل سرخ

 

بوی گل سرخ

 

 

تا روزی کــه بــود،

دســت هــایــش بــوی گــل ســرخ مــی داد!

از روزی کــه رفــت

گــل هــای ســرخ

بــوی دســت هــای او را مــی دهنــد

 

 [ جمعه 27 فروردين 1395 ] [ 20:38 ] [ rahgozar ]

مطالب مرتبط