ژاپن موزیک

غیر از تو هرچه هست ... فراموش می کنم!!!

 

 

 

شعر

 

من ...

روز خویش را ...

با آفتاب ِ روی تو...

کز مشرق ِ خیال دمیده است ،

آغاز می کنم!!

 

 

من ...

با تو می نویسم و می خوانم ؛

 

من ...

با تو راه می روم و حرف می زنم ؛

وز شوق ِ این محال

که دستم به دست توست

 

من...

جای راه رفتن ...

پرواز می کنم !!

 

آن لحظه ها که مات ...

در انزوای خویش

یا در میان جمع ،

خاموش می نشینم ؛

موسیقی نگاه ِ تو را گوش می کنم !

 

گاهی میان مردم . . .

در ازدحام شهر ...

غیر از تو هرچه هست ...

فراموش می کنم... !!!

 

"فریدون مشیری"

 

 

 

شعر[ شنبه 28 فروردين 1395 ] [ 12:35 ] [ rahgozar ]

مطالب مرتبط