ژاپن موزیک

تا چشم كار ميكند جاي تو خاليست..!!

 

 

0

 

 

چقدر دلم ميخواهد نامه بنويسم

تمبر و پاکت هم هست

و يک عالمه حرف

کاش کسي جايي منتظرم بود

 

 

 

 


 

 

 

 

0

 

 

 

به حرمت نان و نمکي که با هم خورديم 

نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه 

نمک را بگذار براي من 

که مي خواهم اين زخم هميشه تازه بماند!

 

 


 

 

 

 

0

 

 

 

دلتنگی خیابان شلوغیست ، که تو در میانه اش ایستاده باشی ،  

ببینی می آیند و می روند و تو همچنان ، ایستاده باشی ! ...

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

0

 

 

گلوله نمی دانست ...  

تفنگ نمی دانست ...  

شکارچی نمی دانست ...  

پرنده داشت برای جوجه هایش غذا می برد ...  

خدا که می دانست... نمی دانست؟

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

حالم خوب است مثل پدربزرگ که گفت حالم خوب است ولي مرد

 

!

 

 

 

 

 


 

 

 

0

 

 

مهربانم 

دلواپس کدامین قرار بودی

که قرارمان

یادت رفت ..

 

 


 


 

 

 

0

 

 


چه دنياي بزرگي!!!

تا چشم كار ميكند جاي تو خاليست

...!

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0

 


هنــــوز برايـــــــــش مينويــــــــــسم
همـــــــــــانند کودک نـــابينايـــــــــــی
کــــه هر روز غـــــــذا ميريــــــــــــــزد
بــــــــــــراي ماهـــــــي مـــــــــــــرده اش . . . . .

 

 
[ شنبه 28 فروردين 1395 ] [ 22:56 ] [ rahgozar ]

مطالب مرتبط