ژاپن موزیک

جوک شیخ

مردی نزد شیخ رفت و گفت یا شیخ تصویر شما از عشق چیست 

شیخ تبسمی کرد و گفت دو بالشت برایم بیاور 

مرد دو بالشت نزد شیخ اورد 

شیخ بالشت هارا زیر سر گذاشت و گفت گمشو بیرون 

شیخ خسته بود خوابش میومد[ چهارشنبه 11 آذر 1394 ] [ 17:24 ] [ abolfazl ]

مطالب مرتبط