ژاپن موزیک

هرگز نگرد نیست...

 

 

.

 

 

در پشت چارچرخه فرسوده ای

كسی خطی نوشته بود:
"من گشته ام نبود !
تو دیگر نگرد
نیست!"...

 

گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان:
ما را تمام لذت هستی به جستجوست.
پویندگی تمامی معنای زندگی ست.
هرگز
"نگرد! نیست"
سزاوار مرد نیست...

 

فریدون مشیری

 

 

.[ چهارشنبه 01 ارديبهشت 1395 ] [ 20:29 ] [ rahgozar ]

مطالب مرتبط