ژاپن موزیک

پند ازدواج

 

 

ازدواج

 

 

 

اگر مردی پیدا کنم که 15 میلیون دلار پول داشتهباشد، نصفش را به نام من کند وضمانت بدهد که در طول یک سال آینده خواهد مرد، دوباره ازدواجمی‌کنم!

بتدیویس

 

 

یک باستان شناس ایده‌آل‌ترین مردی است که می‌تواندنصیب یک زن شود: هر چه سنزنبالاتر برود، علاقه مرد به او بیشتر می‌شود !
آگاتا کریستی

 

 

ازدواج توافقی است بین مردی که نمی‌تواند با پنجرهباز بخوابد و زنی کهنمی‌تواند با پنجره بسته بخوابد !

جرج برناردشاو

 

در خانه رئیس من هستم، فقط تصمیم‌گیری‌ها به عهدههمسرم است .

وودی‌آلن

 

 

ازدواج تنها ماجراجویی مخاطره‌انگیزی است که راهشبرای ترسوها هم بازاست .

ولتر

 

 

نصیحت من به شما این است: ازدواج کنید، اگر زنتانخوب باشد خوشبخت می‌شوید واگر بد باشد، فیلسوف .

سقراط

 

 

قبل از ازدواج زن باید به مرد عشق بورزد تا نگهشدارد، بعد از ازدواج بایدنگهش دارد تا بتواند به او عشق بورزد !

مریلین مونرو

 

 

گاهی اوقات شک می‌کنم که زن و مرد واقعاً برایزندگی با هم آفریده شده باشند؛شاید بهتر باشد در همسایگی هم زندگی کنند و فقط گاهی به هم سربزنند.

کاترین هپبورن

 

زنان با مردان به این امید ازدواج می‌کنند کهبالاخره بتوانند آنها را تغییردهند. مردان با زنان ازدواج می‌کنند، به این امید که هرگز تغییر نکنند،و واضح استکه هر دو گروهسرخورده می‌شوند!

آلبرتانیشتین

 

وقتی مردی در ماشین را برای همسرش باز می‌کند، یاماشین نو است، یا همسرش !

پرنسفیلیپ

 

 

اگر از تنهایی می‌ترسید، ازدواجنکنید!

آنتوانچخوف

 

 

چرا زنها ده‌ها سال وقت صرف می‌کنند تا عاداتشوهرشان را تغییر دهند، اما درنهایت گله می‌کنند که او دیگر
آن مردی نیست که با او ازدواجکرده‌اند؟

باربارااسترایسند

 

 

امیدوارم در تمام طول زندگی آنچنان همدیگر را دوستداشته باشیم که انگار هرگزازدواج نکرده‌ایم !

لردبایرون

 

 

پشت سر هر مرد موفقی، یک مادرزن ناباور و متعجبایستادهاست .
اسکاروایلد

 

 

موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و درموقع ازدواج درباره مادر عروستحقیق !

ضرب‌المثلآذربایجانی

 

 

هنگام ازدواج بیشتر با گوشهایت مشورت کن تا باچشمهایت .
ضرب‌المثلآلمانی

 


مردی که به خاطر پولزن می‌گیرد، به نوکری می‌رود .
ضرب‌المثلفرانسوی

 


زن عاقل با داماد بی‌پولخوب می‌سازد.

ضرب‌المثلانگلیسی

 


اگر خواستی اختیارشوهرت را در دست بگیری، اختیار شکمش را در دستبگیر .

ضرب‌المثل اسپانیایی

 

 

خطرناک‌ترین غذای دنیا، کیک عروسیاست!

ضرب‌المثلآمریکایی

 [ شنبه 04 ارديبهشت 1395 ] [ 17:34 ] [ rahgozar ]

مطالب مرتبط