ژاپن موزیک

بزن باران

 

 

باز باران

 

هوا ابری است، نفس بالا نمی آید..
بزن باران،" نوازش کن، تن رنجور مردم را...
زمین حال بدی دارد.....! بزن باران

 

 بزن اکنون، ک اکنون فصل مرگ است
بزن بر سنگ سخت سینه من
بزن تا آب گردد کینه من
بزن من تیره ام، پاکم کن از درد
بزن باران
بزن این قصه آغازی ندارد
بزن این غصه پایانی ندارد
منم قصه
منم غصه
منم درد
بزن باران، بزن من بیقرارم
شرابم، خالصم
آبم زلالم
بزن باران
بزن تا سنگ هم از عشق گوید
بزن تا از زمین خورشید روید
بزن تا آسمان تفسیر گردد
بزن تا خوابها تعبیر گردد
بزن تا قصه دلتنگی ما
رفیع قله تدبیر گردد
بزن باران
خجالت میکشی باز؟؟
 بزن اینجا کسی، فکر کسی نیست!!
بزن تا از غم عشقم ببارم
بزن باران! بزن دست خودم نیست
بزن باران
بزن دست دلم نیست
بزن باران
بزن دست تو هم نیست.....[ چهارشنبه 08 ارديبهشت 1395 ] [ 19:7 ] [ rahgozar ]

مطالب مرتبط