ژاپن موزیک

دلم کمی خدا می خواهد...

 

حرف دل

 

 

 

دلم کمی خدا می خواهد...
کمی سکوت...
دلم دل بریدن می خواهد..
کمی اشک ...
کمی بهت...
کمی آغوش آسمانی...
دلم یک کوچه می خواهد بی بن بست!! و یک خدا!!
تا کمی با هم قدم بزنیم ..
فقط همین!![ یکشنبه 12 ارديبهشت 1395 ] [ 19:59 ] [ rahgozar ]

مطالب مرتبط