ژاپن موزیک

روز مرگم

روزه مرگم هر ک شیوَن کند از دورو برم دور کنید ...
همه را مستو خراب از مِیِ انگور کنید ...
مرده غسال مرا سیر شرابش بدهید ...
مسته مست از همه جا حالِ خرابش بدهید ...
بر مزارم مگزارید بیاید واحد ...
پیره میخانه بخاند غزلی از حفظ ...
جای طلقین ب بالای سرم دف بزنید ...
شاهدی رقص کنان جمله شما کف بزنید ...
روزه مرگم وسطِ سینه ی من چاک زنید ...
اندرونِ دل من یک قلم تاک زنید ...
روی قبرم بنویسید وفادار برفت ...
آن جگر سوخته ی خسته ازین دار برفت[ یکشنبه 12 ارديبهشت 1395 ] [ 20:5 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط