ژاپن موزیک

راز علاقه به انگشتان دست و شخصیت...


 

بطور دقیق به انگشتان دستان خود نگاه كرده اید؟
تا به حال فكر كرده اید كه به كدامیك علاقه بیشتری نسبت به بقیه دارید؟
با دقت نگاه كنید ، سپس توضیح مربوط به آن را بخوانید.


برای دیدن نتیجه روی ادامه مطلب کلیک کنیدانگشت شماره 1
این انگشت نماد مسایل مادی و ثروت است و كسانی كه این انگشت را انتخاب می كنند ،
اقتصاد دانان خوبی هستند و معمولا از نظر مالی در وضعیت خوبی قرار دارند .

(شست)
انگشت شماره 2
این انگشت نماد کار می باشد و اشخاصی که به این انگشتاهمیت بیشتری می دهند
انسانهای کاری هستند و بطور كلی وجدان کاری خوبی دارند و موفقیت زیادی در كارها دارند .


انگشت شماره 3
این انگشت میزاناهمیت به خود فرد را نشان می دهد ، افرادی كه این انگشت را انتخاب
می كنند ، در مورد همه چیز اول به خود اهمیت داده و تا حدودی خودپرست و خودخواه هستند .


انگشت شماره 4
این انگشت نماد محبت و عشق است و كسانی كه این انگشت را انتخاب می كنند ،
انسانهای احساساتی و عاطفی هستند و همواره به دنبال محبت و خوشحال كردن دیگران هستند .

انگشت شماره 5
این انگشت نماد خانواده و فرزند هست و كسانی كه به این انگشت علاقمند هستند ،
افرادی هستند كه به خانواده پایبند بوده و به زندگی مشترك و بطور كلی روابط بین افراد
اهمیت می دهند(انگشت کوچیکه)[ پنجشنبه 12 آذر 1394 ] [ 19:6 ] [ ابوالفضل ]