ژاپن موزیک

مهربان

مهر را بر سر آبان بگذار


مهربان میگردد


من تو را با همه مهر به ابان دادم 


مهربان باش که پائیز بهارت گردد[ جمعه 06 آذر 1394 ] [ 19:44 ] [ ابوالفضل ]