ژاپن موزیک

دوست

دوست که باشی
      فرقی نمی کند
            که زن باشی یا مرد . . .
                   دور باشی یا نزدیک . . .

رفاقت فاصله ها را پر می کند
      گاهی با حرف . . .
            گاهی با سکوت . . .   

دوست که باشی
      فرقی نمی کند
            از کدام فصلیم یا کدام نسل . . .

رفیق بودن
      لفظ ظریفیست . . .
           فرقی نمی کند
                 جیب هایت پُر است یا خالی . . .

بیا . . .

       فقط رفیق باشیم
                                      رفیق . .
https://telegram.me/joinchat/C8I5hz9lYW2WHgrU2qImqQ[ جمعه 24 ارديبهشت 1395 ] [ 21:18 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط