ژاپن موزیک

خیانت

برای خیــــانت

هــزار راه هست

ولــے هیچکدام

به اندازه تظاهر

به دوســـت داشتـــن کثیف نیست...[ دوشنبه 27 ارديبهشت 1395 ] [ 22:46 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط