ژاپن موزیک

سخته..

سخته آشناترین 

آدم زندگیت 

جوری غریبه بشه

که واسه شنیدن صداش

 به همه التماس کنی.....[ سه شنبه 11 خرداد 1395 ] [ 14:59 ] [ ابوالفضل ]