ژاپن موزیک

خط زده بودم

همه👥

رو خط زدم✍

ڪه به عشقم برسم

ولی نمیدونستم💭

خودم خط خورده✍

عشقم بودم💔

ڪه به عشقش برسه...😔[ جمعه 21 خرداد 1395 ] [ 23:30 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط