ژاپن موزیک

صاعقه

تو مثل

صاعقــــه
شگفت انگیـز
به روانــم زده‌ای


هم
قشنگ
است
هم ترساننده


هم  هسـتـــی
 هم    نیستــــیولی همیشه هستی
دروغ چــــرا[ شنبه 22 خرداد 1395 ] [ 18:56 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط