ژاپن موزیک

مراقب سخنت باش

✠مــراقب
✠سخنت باش
✠ۅ ڪم بگَۅ از عشق
✠شنیده‌ام ڪہ
✠مجازاٺ
✠عشق
✠سنگَین
✠ا‌ست ،اگــر
✠بہ نام تۅ دستي
✠بہ آسماڹ برخاست
✠گَماڹ
✠مبـــــر ڪہ
✠دعا ميڪنند
✠نـفــریـــن ا‌ســـ[ جمعه 04 تير 1395 ] [ 21:5 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط