ژاپن موزیک

ادم های ساده

بــــاور
آدمـــهــای
ســــاده
را
خــراب
نکـــن
آدمــهـــای ســــاده
بــــا تــــو تـــا تــــه خــط مـی آیـنـد...
و اگـر
بـــی مـعرفـــتــی
ببـیــنــند قــهــر
نــمی کنــند... میـیمیرند
مــرگ  پــروانه ها را دیده ای؟
با یک تلنگر میمیرند...[ جمعه 04 تير 1395 ] [ 21:10 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط