ژاپن موزیک

باید تلاش کرد ..

💫هر روز صبح در افریقا آهوئی از خواب بیدار می شود
که می داند باید از شیر تندتر بدود تا طعمه ی او نشود
و

شیری که می داند باید از آهو تندتر بدود تا گرسنه نماند.

مهم نیست شیر باشی یا آهو

مهم آنست که
با طلوع آفتاب
با تمام توان
شروع به دویدن کنی[ شنبه 12 تير 1395 ] [ 21:12 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط