ژاپن موزیک

دلم شکست

دلم شكست

بندش زدم !!

اما دیگه هیچوقت مثل اولش نشد . . .

سخت شد ،

سرد شد !!

تنگ شد . . .[ سه شنبه 15 تير 1395 ] [ 16:58 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط