ژاپن موزیک

چند روز پیش

ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﭘﯿﺶ

ﻓــــــــﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ

ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﻋﺎﺷﻖ

ﮐﺴﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮ ﺷﻮﻡ

ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ

ﻫﯿـــــــــــﭻ ﮐﺲ ..

ﺷﺒﯿﻪ ﺗــــــــﻮ ﻧﯿﺴﺖ ...[ سه شنبه 15 تير 1395 ] [ 16:59 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط