ژاپن موزیک

مرگی به نام زندگی

جدا ماندن از ...

ڪسے ڪه ...

دوستش دارے ...

فرقے با مردن ندارد...

پس عمرے ڪه ...

 بے تو مے ڪَذرد...

مرڪَیست به نام زندڪَی...[ سه شنبه 15 تير 1395 ] [ 17:0 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط