ژاپن موزیک

ادم ها..

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند امــا

 نه وقتی که در میانشان هستی ، نـه !!!

آنجا که در میان خاک خوابیدی ، “سنگِ تمام”

 را میگذارند و می روند …[ چهارشنبه 16 تير 1395 ] [ 22:19 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط