ژاپن موزیک

مرگی به نام زندگی.

▫️جدا 💔ماندن از ...
▫️ڪسے ڪه ...
▫️دوستش ❤️دارے ...


▫️فرقے با
▫️ مردن⚰ ندارد...


▫️پس عمرے ڪه ...
▫️ بے تو 😐مے ڪَذرد...


▫️مرڪَیست☠
▫️به نام زندڪَی...[ پنجشنبه 17 تير 1395 ] [ 17:24 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط