ژاپن موزیک

تنهام..

🔹#تنها به دنیا🌎 اومدم ...
🔹تنها هم از دنیا میرم ...

🔹میبینی !؟
🔹اول و آخر زندگیم
🔹 تنهاییه✋ !!!

🔹پس منو از تنهایی
🔹 نترسون ...!
🔹ساکتــ🗣ـــم...!

🔹نـه اینــکه
🔹فـرامـوشتـــ
🔹کـــرده باشــم😐!نه!!


🔹صبــر کــرده ام ببینـم
🔹دلتنگــم میشــ😔ـــوی[ پنجشنبه 17 تير 1395 ] [ 17:26 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط