ژاپن موزیک

بی تو..

بےتو اماعشق بےمعناست

مے دانے؟ 😔

دست هـــایم تا ابد تنهــاست

مے دانے ؟ 😢

آسمانت را مگــیر از من ،

که بعد از تو 💕

زیستن یک لحظـــه هم ،

بے جاست 💓[ پنجشنبه 17 تير 1395 ] [ 17:37 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط