ژاپن موزیک

تهنا یعنی من

تنها یعنی من
که صورتم را خودم اصلاح میکنم!
وکسی نیست بعدش مرا ببوسد!
تنها منم
که لباسم را خودم اتو  میزنم!
دکمه سر آستین هایم را کسی نمی بندد و
عطر کسی نمی پاشد به دنیایم!
تنهایی یعنی
که وقتی خواستم سوار ماشین شوم
پشت پنجره کسی برایم دست تکان نمی دهد!
اما
من یک خاطره دارم که هر روز حوالی همین ساعت
شماره ام را میگیرد و میگوید
عزیزم ساعت هشت پاتوق همیشگی!
او هنوز نمی داند من تنهایم!
لطفا کسی خبرش نکند!
ممنون...

 [ پنجشنبه 17 تير 1395 ] [ 18:46 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط