ژاپن موزیک

عطر تنت

عطر ِ تَنت روی ِ پیراهنم مانده ..
    امروز بوییدَمَش عمیق ِ عمیق ِ!
    و با هر نفس بغضم را سنگین تر کردم!
    و به یاد آوردم که دیگر ، تنت سهم ِ دیگری ست…
    و غمت سهم ِ من!
#s[ پنجشنبه 17 تير 1395 ] [ 19:42 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط