ژاپن موزیک

تو فقیر بودی

محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم؛

آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام

برایت به زمین بکوبم …

احساس من قیمتی داشت؛

 که تو برای پرداخت آن فقیر بودی[ جمعه 18 تير 1395 ] [ 12:50 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط