ژاپن موزیک

بـه پـایان رسـید...

از "مانـدن" کـه چیـزی نمیـدانـی

 لااقـل درسـت "رفتـن" را یاد بگـیر...

انقـضای خاص بـودنـت بـه پـایان رسـید...[ جمعه 18 تير 1395 ] [ 12:55 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط