ژاپن موزیک

«باختَم»

,اعتِراف می کُنَم که«باختَم»❢
         
     تاسم«جفت»بود ولی«جور»نبود
       
    برگه هام«آس»بود ولی«حکم»نبود
  
       آخرش شد یکی«بود»

یکی«نابود»     
   
اینم«سرنوشتِ»ما بود.💔 ‌[ جمعه 18 تير 1395 ] [ 13:5 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط