ژاپن موزیک

گاهی باید تغییر کرد

 

عمر عقاب 70 سال است ولی به 40 که رسید چنگال هایش بلند شده وانعطاف گرفتن طعمه را دیگر ندارد..
نوک تیزش کندو بلند و خمیده میشود و شهبال های کهنسال بر اثر کلفتی پر به سینه میچسبد و پرواز برایش دشوار است.

آنگاه عقاب است و دوراهی: بمـیرد یـــــــا دوباره متولد شود. ولی چگونه ؟؟

عقاب به قله ای بلند میرود نوک خود را آنقدر بر صخره ها میکوبد تا کنده شود و منتظر میماند تا نوکی جدید بروید.

بانوک جدید تک تک چنگال هایش را از جای میکند تا چنگال نو درآید. و بعد شروع به کندن پرهای کهنه میکند.

این روند دردناک 150 روز طول میکشد ولی پس از 5 ماه عقاب تازه ای متولد میشود که میتواند 30 سال دیگر زندگی کند.

برای زیستن باید تغییر کرد.
درد کشید.
سختی کشید و تحمل داشته باشیم باید نا امیــــد نشیم گاهی وقتا باید از آنچه دوست داشتیم بگذریم...
عادات و خاطرات بد را هرس کرد و دوباره متولد شد.
یـــــا بايد مرد...!!


[ جمعه 18 تير 1395 ] [ 20:27 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط