ژاپن موزیک

آدمــها چرا دل میشکنند؟

آدمــــها
قــند را می شکنند تا از حلاوتش بهره گیرند
رکــورد را می شکنند تا به افتخارش برسند
هــيزم را می شکنند تا به گرمای آتش برسند
غـــرور را می شکنند تا به افتادگی برسند
ســـكوت را می شکنند به آوازی برسند....
برای همه شکستن هایشان
دلایل خوبی دارند آدمها ....
هنوز نفهمیدم چــــــرا
آدمــها  دل  میشکنند؟[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:1 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط