ژاپن موزیک

وای به حــــالِ "دل" مـــــن

"ڪفش" هم اگــــر "تـــــنگ" بــــــاشد


     "زخـــــــــــم" می ڪند


          وای به حــــالِ "دل"  مـــــن


                از دوریِ تــــــــو[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:16 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط