ژاپن موزیک

مرا یڪ شب تحمڸ ڪڹ

مرا یڪ شب تحمڸ ڪڹ
ڪہ تا باورڪني اےجاڹ

چگونہ با جنوڹ خود
مدارا مي‌ڪنم هرشب …!

دلم فریاد مي‌خواهد
ولي در انزواے خویش

چہ بي‌آزار با دیوار
نجوا مي‌ڪنم هرشب[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:22 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط