ژاپن موزیک

حڪایت ما آدمها

حڪایت ما آدمها
حکایت ڪفش هاییه که
اڪَه جفت نباشند
هرکدومشون
هرچقدر هم شیڪ باشند
هرچقدر هم نو باشند
تا همیشه
لنڪَه به لنڪَه اند . . .[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:26 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط