ژاپن موزیک

حال ما

حال ما را كسی نمی‌فهمد !


سال‌ها سوختيم و دود نداشت !


زندگی يك دروغ مسخره بود !!

هيچكس - واقعاً - وجود - نداشت[ یکشنبه 20 تير 1395 ] [ 19:43 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط