ژاپن موزیک

در دنیای تنهایی خود؛

در دنیای تنهایی خود؛

نقاش خوبی شدم!!

سختـــی کشیـــدم؛

آه کشیــــدم؛

درد را هـــم کشــــیدم...

امـــــــــــا؛

 نتـــوانستم از یک نفــــر

 دست بکشـــــم...!!![ چهارشنبه 30 تير 1395 ] [ 22:34 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط