ژاپن موزیک

بــفـــهـــــم ...

بــفـــهـــــم .......
ﺍﮔــه ﺗـــﻼﻓــﯽ ﻧـمــیــڪـنــم
نــه ﺍﯾﻨــڪﻪ ﺑــﻠـﺪ نـیـسـتــم .......
ﺍﮔــه ﺗــﻼﻓــﯽ ڪـنــﻢ
ﺑـه دوسـتـت دارم هـایـی ڪـه
ﺑﻪ " ﺗــﻮ " گـفـتـم ﺗـﻮﻫـیـﻦ ﻣـﯿﺸـﻪ .......
ﻭ ﺍﯾـﻦ ﺗـﻮﻫـــﯿــﻦ ﺑـه ﺧـودمِ .......
هـنــوز ڪــثــافـت ڪـاری رو
مـثــل بــقــیــه یاد نگــرفــتــم .........[ چهارشنبه 30 تير 1395 ] [ 22:41 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط