ژاپن موزیک

صدایت کـــــــــه میزنم . . .

صدایت کـــــــــه میزنم . . .

این "جانم" که میگویی

جانم را می گیرد...
 
اما حاضرم

روزی هزار بار جانم رابگیری[ چهارشنبه 30 تير 1395 ] [ 22:49 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط