ژاپن موزیک

خـــــــــــــــــــــــــــدایا..

خـــــــــــــــــــــــــــدایا...
جـــــواب اشـــــــکهــاے،
چشــــــــــــــمانـﻢ را...
ﺍﺯ کـــﮯ بگیــــــــــــــرم؟؟؟
ﺍﺯ کـﮯ شاکـﮯ بــــــاشم؟؟
ﺗـــــو یــــــا خــــــــــــــــــــــودم؟؟؟
       ﺧـــــــــــــــــــــــــدایا...!
وقت شکــــستن دلـــــــم،
کجــــــــا بــــودے؟؟؟؟؟؟
        خــــــــــــــــــــــــــدایا...!!
ﻣــــن که ســـــــــــــــاخته،
دست خـــــــودت بــــــودم...
به کــــــــــــــــــدامین جـــــــــرم،
اینــــــــــــــــگونه به تماشــاے؛
آب شــــــدنم نـــــشستــﮯ..؟؟؟؟[ پنجشنبه 31 تير 1395 ] [ 21:8 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط