ژاپن موزیک

گر بدانی

گر بدانی حالِ مَن
گریان شوی بی اختیار

ای که مَنع
گریه بی اختیارم می کُنی ![ پنجشنبه 31 تير 1395 ] [ 21:56 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط