ژاپن موزیک

طلب بوسہ ز من کن

ؔ

طلب بوسہ ز من کن

ڪہ لبت را بچشم

لب ڪہ نہ آمده ام

عطر تنت را بچشم

بوسہ باراڹ ڪنم

آڹ ناز نفسهاے تورا

تا سحر لب بزنم

تا بدنت را بچشم[ شنبه 02 مرداد 1395 ] [ 21:2 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط